SFO

 • ikon
  Johnny Erichsen den 13-09-2018
  Info vedr. reception og afsked med nuværende skoleleder Henrik Pors og velkomst til ny skoleleder Simon Mosekjær

  Torsdag den 27. september 2018 afholdes der en goddag- og farvelreception for skolens nuværende og afgående skoleleder Henrik Pors og skolens kommende skoleleder Simon Mosekjær.
  Receptionen er for indbudte gæster og afholdes i den gamle sal i tidsrummet fra kl. 13-15.

  I forbindelse med afholdelsen af receptionen aflyses al undervisning på skolen torsdag den 27.9. fra kl. 12.45 og frem – det vil sige, at alle skolens elever får fri efter 5. lektion den dag.
  Skolens SFO er ligeledes lukket den eftermiddag torsdag den 27.9. – og forældre med børn i SFO-en opfordres derfor til selv at lave legeaftaler og/eller arrangere pasning af deres børn denne eftermiddag. Skulle dette mod forventning ikke være muligt, kan man lave aftaler med SFO-leder Britt om en evt. anden løsning.

  I forbindelse med at Henrik Pors stopper som skolens leder pr. 1.10. inviteres nuværende og ”gamle” forældre til at komme og sige farvel til ham i dagene op til receptionen den 27.9. – Henrik byder gerne på en kop kaffe/te og lidt sødt til alle, der har tid og lyst til at kigge forbi og hilse på ham i løbet af formiddagen mandag til onsdag den 24.-26. september. Man behøver ikke melde sin ankomst – der er åbent hus på Henriks kontor de pågældende dage.

  Skolens elever vil også få mulighed for både at sige farvel til Henrik og goddag til Simon – der afvikles således en afskeds-aktivitet for Henrik sammen med eleverne om formiddagen fredag den 28.9. og tilsvarende en goddag-aktivitet for Simon sammen med eleverne om formiddagen mandag den 1.10.
   

Besøgstæller

735599